Home Blog Page 743

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ရုပ္ကလာပ္ေတာ္မွထူးျခားခ်က္မ်ား

0

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးဝိမလသည္ ျမန္မာျပည္၏ ေခတ္သစ္သမိုင္းတြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ရဟႏၲာဟု နာမည္ႀကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူးႀကီးျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္၏ နည္းနာကို က်င့္သုံးသည့္ မိုးကုတ္ဝိပႆနာရိပ္သာမ်ားစြာ ျမန္မာျပည္တြင္ သာမက ကမၻာအႏွံ႔တြင္ပါ ျပန္႔ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။ ဆရာေတာ္ ခႏၶာဝန္ခ်သြားေသာ္လည္း ဆရာေတာ္၏ တရားေတာ္မ်ားမွာ စာအုပ္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တရားေခြမ်ား အေနျဖင့္လည္းေကာင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ လူအမ်ား နာၾကားေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားေလာင္းလ်ာအား ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၆၁ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္(၁၁) ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ခမည္းေတာ္ ဦးေအာင္ထြန္း ႏွင့္ မယ္ေတာ္ ေဒၚေ႐ႊအိတ္တို႔မွ ျမစ္ငယ္ျမစ္ေခၚ ဒု႒ဝတီျမစ္၏ တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ဥယ်ာဥ္ေတာ္႐ြာတြင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္။ ငယ္နာမည္ ေမာင္လွေဘာ္ဟု ေခၚတြင္သည္။ အသက္ (၉)ႏွစ္သား အ႐ြယ္တြင္ ဥယ်ာဥ္ေတာ႐ြာရွိ ေဂြးပင္ေတာရေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးဇာဂရထံ၌ ရွင္သာမေဏအျဖစ္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ရွင္ဝိမလ ဟု ဘြဲ႕မည္တြင္သည္။
ငယ္နာမည္ ေမာင္လွေဘာ္ဟု ေခၚတြင္သည္

ရွင္ဝိမလ သက္ေတာ္(၂၀) ျပည့္ေသာအခါ ၁၂၈၁-ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလဆန္း (၈)ရက္ေန႔တြင္ အမရပူရရွိ မဂၤလာတိုက္ ဆရာေတာ္အား ဥပဇၩာယ္ျပဳကာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူသည္။ ၁၂၈၆-ခုႏွစ္တြင္ မဂၤလာ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း၌ ေက်ာင္းထိုင္စာခ်ျဖစ္ကာ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ေက်ာ္မၽွ စာဝါမ်ား ပို႔ခ်ေတာ္မူခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ ပထမေက်ာ္ဆရာႀကီး ဦးအုန္း လက္စမသတ္ခဲ့ရေသာ အဘိဓမၼာတံခြန္က်မ္းႀကီးကို လက္စသတ္ ေရးသားေတာ္မူသည္။ ထို႔ေနာက္ ယမကမၪၨဴရီက်မ္းႏွင့္ ပုထုဇနအလင္းျပက်မ္း မ်ားကိုလည္း ျပဳစုေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဝိမလသည္ စာသင္သားရဟန္းေတာ္မ်ားအား စာေပပို႔ခ်ေတာ္မူလၽွက္ပင္ တစ္ဖက္မွလည္း လူဒါယကာ ဒါယိကာမအေပါင္းတို႔ကို အဘိဓမၼာတရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကားျပသေတာ္မူခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ဦးဝိမလအား မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ၊ေဂ်ာ့ခ္်ေတာင္ရပ္ (ယခု စည္ပင္သာယာရပ္ကြက္)မွ ေက်ာင္းဒကာႀကီး ဦးလယ္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚသိုင္းၿခဳံတို႔၏ ပင့္ေလၽွာက္ခ်က္အရ ၁၂၉၄-ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ မိုးကုတ္သို႔ ႏွစ္စဥ္ႂကြေရာက္၍ တရားေတာ္မ်ားကို ေဟာၾကားျပသေတာ္မူသည္။ ၁၃၁၆-ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္အား ေဒၚေဒၚအုံ၊ ေဒၚေဒၚဖုံတို႔မွ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ မဂၤလာတိုက္ ဟု ကမၺည္းထိုးကာ တိုက္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည္ကို အလႉခံ ရရွိေတာ္မူသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္မီးႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကူးစက္လာရာ စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္တို႔ကို ေရွာင္တိမ္း၍ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ သုႆာန္ေက်ာင္း၌ ေခတၱမၽွ သီတင္းသုံးေတာ္မူခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ စစ္ဒဏ္ ဗုံးဒဏ္တို႔မွ ပို၍လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရန္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ေလးမိုင္ခန္႔ေဝးေသာ ေဘာ္ဗဒန္း႐ြာသို႔ ႂကြေရာက္သီတင္းသုံးကာ ထို႐ြာအနီးရွိ ေက်ာက္လႈိဏ္ဂူအတြင္း၌ ဝိပႆနာတရားမ်ားကို က်င့္ႀကံအားထုတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုလႈိဏ္ဂူအတြင္း၌ပင္ ၁၃၀၄-ခုႏွစ္ ဝါဆိုဦးမွစ၍ ေလးႏွစ္ေလးမိုးတိုင္တိုင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားထူးမ်ား ရရွိခဲ့ေလသည္။ ယခင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ားႏွင့္ ကြာျခားလာၿပီး စစ္ၿပီးကာလတြင္ ေဟာေသာ တရားေတာ္မ်ားမွာ ပို၍ထူးျခားလာကာ ေလးနက္မႈအျပည့္အဝရွိလာခဲ့သည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွဒကာမ်ားက ပင့္ဖိတ္၍ မိုးကုတ္သို႔ႂကြေရာက္ တရားေဟာေတာ္မူျခင္း၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ရွိ ဒကာ ဒကာမ အေပါင္းတို႔၏ ၾကည္ၫိုေလးစားေတာ္မူျခင္း၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွပင္ လာေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းျခင္းႏွင့္ ထိုမိုးကုတ္ေက်ာင္းႀကီးေပၚ၌ သီတင္းသုံးေတာ္မူျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရား ဟု အမည္တြင္ခဲ့ရေလသည္။

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္း သစၥာေလးပါးတရားေတာ္မ်ားကို ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ သိရွိနားလည္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ေယာနိေသာမနသိကာရ ႏွလုံးသြင္းမွန္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ အမ်ားနားလည္ေသာ စကားမ်ားျဖင့္ နည္းမ်ိဳးစုံသုံးကာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္၏ေဟာဟန္မွာ အမ်ားေခတ္စားသလို သံေနသံထားအမ်ိဳးမ်ိဳး အသံနိမ့္ျမင့္ျဖင့္ ေဟာျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို အရပ္သုံးစကားျဖင့္ ရွင္းျပျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေလသည္။ ပရိယာယ္မပါ မွန္ရာကိုသာ တည့္တည့္ႀကီးေဟာေျပာေနျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည့္အတြက္ နားၾကားရသူအဖို႔တြင္ နားလည္သေဘာေပါက္လြယ္ၾကသည္။
ႏွလုံးသြင္းမွန္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ အမ်ားနားလည္ေသာ စကားမ်ားျဖင့္ နည္းမ်ိဳးစုံသုံးကာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့

ေဟာေျပာရာတြင္လည္း မည္ကဲ့သို႔ပင္ ဂုဏ္ရွိရွိ ၫွာတာေထာက္ထားေတာ္မူေလ့ မရွိပဲ တင္းတင္းရင္းရင္း တိုက္႐ိုက္ပင္ လက္ၫႈိးထိုးကာ ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ ေဟာျပ ၫႊန္ျပေတာ္မူေလ့ ရွိပါသည္။ ေယာဂီမ်ားအတြက္လည္း အခက္အခဲမရွိ တရားအားထုတ္ႏိုင္ရန္ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္မ်ားကို ေန႔စဥ္သုံးစကားျဖင့္ သြန္သင္ဆုံးမထားခဲ့ပါသည္။ တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကပင္လၽွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္၏ ေဟာခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုဒၶတရားေတာ္ေတြကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ နားလည္ေအာင္ ေဟာၾကားတဲ့ေနရာမွာ ျမတ္စြာဘုရားသာရွိမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာအ႒ကထာ ဆရာႀကီးရယ္လို႔ ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထူး ေပးရေလာက္ပါေပတယ္ ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ခႏၶာဝန္မခ်မွီအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ပင္ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္မ်ားကို မရပ္မနား ေဟာၾကားသြားေတာ္မူခဲ့သည္။ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္ကို အေဟာအေျပာ သက္သက္မၽွ မဟုတ္ပဲ အလုပ္သေဘာျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သက္ေသျပေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဟာၾကားဆုံးမေတာ္မူခဲ့ေသာ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္မ်ားမွာ တရားေခြမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အမ္ပီသရီး စီဒီမ်ားျဖင့္ ပုဒ္ေရ တစ္ေထာင္ခန္႔ က်န္ရွိခဲ့ရာ ယခုတိုင္ နာၾကားေနၾကရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ အသံသြင္း တိတ္ေခြမ်ားမွတဆင့္ စာအုပ္အျဖစ္သို႔ ပုဒ္ေရငါးရာေက်ာ္ကိုလည္း ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ေဒသနာေတာ္ကို အဂၤလိပ္၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင္း၊ သီရိလကၤာ စသည့္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ မ်ားတြင္လည္း ဘာသာျပန္ဆိုကာ ေလ့လာအားထုတ္လၽွက္ ရွိၾကပါသည္။

၁၃၆၂-ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလဆန္း(၇)ရက္၊ (၈.၇.၁၉၆၂)ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရ၏ သာသနာေရးဦးစီး႒ာနမွ လႉဒါန္းဆက္ကပ္သည့္ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ကို အလႉခံရရွိေတာ္မူသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ မျဖစ္ပြားမွီ ၁၉၃၆-ခုႏွစ္ (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၉၈-ခုႏွစ္)တြင္ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (ယခု သီရိလကၤာႏိုင္ငံ)၊ အႏုရာဓၿမိဳ႕ရွိ မဟာေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕မွေန၍ ေမတၱာရပ္ခံ အကူအညီေတာင္းခံခ်က္အရ ဆရာေတာ္မွ ဦးေဆာင္၍ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွ ဒကာ၊ ဒကာမအေပါင္းတို႔ လႉဒါန္းေသာ အဖိုးတန္ပတၱျမားအပါအဝင္ ေက်ာက္လုံးေရ (၄၃၅၀)၊ ေ႐ႊခ်ိန္ (၃)ပိႆာ၊ ေဘာ္ခ်ိန္ (၄၁)ပိႆာခြဲျဖင့္ မြမ္းမံျပဳလုပ္ထားသည့္ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ (၁၈)လက္မရွိေသာ စိန္ဖူးေတာ္ႀကီးကို ရန္ကုန္မွတဆင့္ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာျဖင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသို႔ ေပးပို႔လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

တဖန္ သီဟိုဠ္ကၽြန္း မဟာေစတီေတာ္ႀကီး၏ စိန္ဖူးေတာ္အတြက္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွေန၍ ေပးပို႔လႉဒါန္းလိုက္ေၾကာင္းကို ၾကားသိရေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕ကလည္း ဗိုလ္တစ္ေထာင္ေစတီေတာ္တြင္ လိုအပ္လၽွက္ရွိေသာ စိန္ဖူးေတာ္ကို ထပ္မံအလႉခံျပန္ရာ ဆရာေတာ္မွပင္ ဦးေဆာင္၍ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ား စုေပါင္းကာ ဝိုင္းဝန္းလႉဒါန္းၾကၿပီး ၁၉၃၇-ခုႏွစ္ (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၉-ခုႏွစ္)တြင္ မႏၲေလးမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေလယာဥ္စင္းလုံးငွားျဖင့္ ေပးပို႔လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ၁၃၂၄-ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၄)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ခႏၶာဝန္ခ်ေတာ္မူကာ အႂကြင္းမဲ့ ေအးၿငိမ္းေတာ္မူေလသည္။ ဆရာေတာ္၏ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ဌာပနာ၍ အမရပူရၿမိဳ႕တြင္ မဂၤလာဓာတုဓမၼေစတီေတာ္ တည္ထားေလသည္။မိုးကုတ္ဝိပႆနာ တရားစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႔ပြားေရးအသင္းသည္လည္း ျမန္မာျပည္အႏွံ႔တြင္ အဖြဲ႕ခြဲေပါင္း (၂၆၉)ဖြဲ႕ႏွင့္ အဖြဲ႕စိတ္ေပါင္း သုံးေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ ရွိသည္။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မရွိေတာ့ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဟာၾကားဆုံးမေတာ္မူခဲ့ေသာ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္မ်ားမွာကား ယေန႔တိုင္ ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္သည္။
ရုပ္ကလာပ္ေတာ္
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ရုပ္ကလာပ္ေတာ္မွထူးျခားခ်က္ ( ၁၅ ) ခ်က္

၁။ ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ ေဆးသြင္းရာတြင္ ေသြးစိမ္းမ်ား အထက္သို႔ ေလးလက္မခန္႔ေထာင္၍ ပန္းထြက္ျခင္း ေန႔စဥ္ (၇)ရက္တိုင္တိုင္ ေဆးထိုးတိုင္း ေသြးစိမ္းမ်ား ထြက္ျခင္း

၂။ ေဆးသြင္းစ ညိုမည္းသြားေသာ္လည္း အသားေတာ္မွာ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ သက္ေတာ္ရွိစဥ္ ကဲ႔သို႔ ဝင္းထိန္ေတာက္ပလာျခင္း

၃။ အသားေတာ္မ်ားမွာ သက္ေတာ္ရွိစဥ္ ကကဲ႔သို႔ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေနျခင္း

၄။သက္ေတာ္ရွိစဥ္က ရိတ္ခဲ႔ေသာ ဆံေတာ္မ်ားမွာ ဓါတ္ေတာ္ကဲ႔သို႔ လုံးသြားျခင္း

၅။ ေျခသည္း လက္သည္းမ်ား ရွည္ထြက္လာျခင္း

၆။ ဆံေတာ္မ်ားရွည္ထြက္ျခင္း

၇။ ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို ဗဟိုစံေက်ာင္းမွ ဦးေက်ာ္သိန္း ေဒၚတင္လွ မ႑ပ္သို႔ ပင့္ေဆာင္လာစဥ္ လူအုပ္အမ်ားႀကီးေပၚမွ ပ်ားေကာင္ေရ မ်ားစြာသည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကုိ ပူေဇာ္ဖူးေမ်ွာ္လ်က္ ပင့္ေဆာင္လာေသာ လမ္းစဥ္အတိုင္း ပ်ံသန္းလိုက္ပါလာၿပီး ရုပ္ကလပ္ထားရွိသည့္ မုခ္ဦးထိပ္တြင္ ဝင္ေရာက္စြဲအုံ႔ၾကျခင္း

၈။ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို မီးသၿဂၤ ိဳလ္ရာတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မီးမစြဲဘဲ က်ိန္းစက္ေနဘိ သကဲ႔သို႔ စင္းစင္းပင္ တည္ရွိျခင္း

၉။မီးစြဲေလာင္ေသာ္လည္း ရုပ္ကလပ္မွာ ရုန္းျခင္း ေကြးျခင္း မရွိဘဲ ပကတိ က်ိန္းစက္ သကဲ႔သို႔ တည္ရွိျခင္း

၁၀။ရုပ္ကလာပ္ေတာ္မွ မေကာင္းေသာ အနံ႔မ်ား မထြက္ျခင္း

၁၁။ မီးသၿဂၤဳိဟ္စဥ္ ေကာက္ယူထားေသာ အရုိးေတာ္မ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း ဓါတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္လာျခင္း

၁၂။ မီးသၿဂၤဳိဟ္ၿပီးေနာက္ အုတ္ပလႅင္မွ အရုိးေတာ္တစ္ပုိင္း ဓါတ္ေတာ္တစ္ပိုင္းရရွိျခင္း

၁၃။ မီးသၿဂၤဳိဟ္ၿပီးေနာက္ အုတ္ပလႅင္ဖ်က္ၿပီးမွ အေရာင္စုံ အသြယ္စုံ ဓါတ္ေတာ္မ်ား ရရွိျခင္း

၁၄။ မီးသၿဂၤဳိဟၿပီးေနာက္ သက္ေတာ္ရွိစဥ္ ကကဲ႔သို႔ အၾကည္ဓါတ္မပ်က္ မီးမခဘဲ မ်က္လုံးေတာ္ က်န္ရွိျခင္း

၁၅။ မီးသၿဂၤဳိဟ္ၿပီးေနာက္ ခ်ိတ္ဆက္ျဖစ္ေသာ လက္သစ္ရုိးေတာ္ ရရွိျခင္း

Credit:Thutazone

Unicode

မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိမလသည် မြန်မာပြည်၏ ခေတ်သစ်သမိုင်းတွင် ပေါ်ထွန်းခဲ့သော ရဟန္တာဟု နာမည်ကြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်ထူးကြီးဖြစ်သည်။ ဆရာတော်၏ နည်းနာကို ကျင့်သုံးသည့် မိုးကုတ်ဝိပဿနာရိပ်သာများစွာ မြန်မာပြည်တွင် သာမက ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ပါ ပြန့်နှံ့လျက်ရှိသည်။ ဆရာတော် ခန္ဓာဝန်ချသွားသော်လည်း ဆရာတော်၏ တရားတော်များမှာ စာအုပ်အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ တရားခွေများ အနေဖြင့်လည်းကောင်း ကျယ်ပြန့်စွာ လူအများ နာကြားနေကြဆဲဖြစ်သည်။

မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားလောင်းလျာအား မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၆၁ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော်(၁၁) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ခမည်းတော် ဦးအောင်ထွန်း နှင့် မယ်တော် ဒေါ်ရွှေအိတ်တို့မှ မြစ်ငယ်မြစ်ခေါ် ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်၏ တစ်ဖက်ကမ်းရှိ ဥယျာဉ်တော်ရွာတွင် ဖွားမြင်တော်မူသည်။ ငယ်နာမည် မောင်လှဘော်ဟု ခေါ်တွင်သည်။ အသက် (၉)နှစ်သား အရွယ်တွင် ဥယျာဉ်တောရွာရှိ ဂွေးပင်တောရကျောင်းဆရာတော် ဦးဇာဂရထံ၌ ရှင်သာမဏေအဖြစ် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ရှင်ဝိမလ ဟု ဘွဲ့မည်တွင်သည်။
ငယ်နာမည် မောင်လှဘော်ဟု ခေါ်တွင်သည်

ရှင်ဝိမလ သက်တော်(၂၀) ပြည့်သောအခါ ၁၂၈၁-ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း (၈)ရက်နေ့တွင် အမရပူရရှိ မင်္ဂလာတိုက် ဆရာတော်အား ဥပဇ္ဈာယ်ပြုကာ မြင့်မြတ်သော ရဟန်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူသည်။ ၁၂၈၆-ခုနှစ်တွင် မင်္ဂလာ ကျောင်းတိုက်အတွင်း၌ ကျောင်းထိုင်စာချဖြစ်ကာ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကျော်မျှ စာဝါများ ပို့ချတော်မူခဲ့သည်။ နောင်တွင် ပထမကျော်ဆရာကြီး ဦးအုန်း လက်စမသတ်ခဲ့ရသော အဘိဓမ္မာတံခွန်ကျမ်းကြီးကို လက်စသတ် ရေးသားတော်မူသည်။ ထို့နောက် ယမကမဉ္ဇူရီကျမ်းနှင့် ပုထုဇနအလင်းပြကျမ်း များကိုလည်း ပြုစုတော်မူခဲ့သည်။ ဆရာတော် ဦးဝိမလသည် စာသင်သားရဟန်းတော်များအား စာပေပို့ချတော်မူလျှက်ပင် တစ်ဖက်မှလည်း လူဒါယကာ ဒါယိကာမအပေါင်းတို့ကို အဘိဓမ္မာတရားတော်များ ဟောကြားပြသတော်မူခဲ့သည်။

ဆရာတော်ဦးဝိမလအား မိုးကုတ်မြို့ ၊ဂျော့ခ်ျတောင်ရပ် (ယခု စည်ပင်သာယာရပ်ကွက်)မှ ကျောင်းဒကာကြီး ဦးလယ်နှင့် ဇနီး ဒေါ်သိုင်းခြုံတို့၏ ပင့်လျှောက်ချက်အရ ၁၂၉၄-ခုနှစ်မှ စတင်ကာ မိုးကုတ်သို့ နှစ်စဉ်ကြွရောက်၍ တရားတော်များကို ဟောကြားပြသတော်မူသည်။ ၁၃၁၆-ခုနှစ်တွင် ဆရာတော်အား ဒေါ်ဒေါ်အုံ၊ ဒေါ်ဒေါ်ဖုံတို့မှ မိုးကုတ်မြို့တွင် မင်္ဂလာတိုက် ဟု ကမ္ဗည်းထိုးကာ တိုက်ကျောင်း ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းသည်ကို အလှူခံ ရရှိတော်မူသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီးကြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကူးစက်လာရာ စစ်ဘေး စစ်ဒဏ်တို့ကို ရှောင်တိမ်း၍ ဆရာတော်ဘုရားသည် မိုးကုတ်မြို့ သုဿာန်ကျောင်း၌ ခေတ္တမျှ သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့သည်။

ထို့နောက် စစ်ဒဏ် ဗုံးဒဏ်တို့မှ ပို၍လုံခြုံစိတ်ချရန် မိုးကုတ်မြို့နှင့်လေးမိုင်ခန့်ဝေးသော ဘော်ဗဒန်းရွာသို့ ကြွရောက်သီတင်းသုံးကာ ထိုရွာအနီးရှိ ကျောက်လှိုဏ်ဂူအတွင်း၌ ဝိပဿနာတရားများကို ကျင့်ကြံအားထုတ်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုလှိုဏ်ဂူအတွင်း၌ပင် ၁၃၀၄-ခုနှစ် ဝါဆိုဦးမှစ၍ လေးနှစ်လေးမိုးတိုင်တိုင် ကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့ပြီး တရားထူးများ ရရှိခဲ့လေသည်။ ယခင်ဟောကြားသော တရားတော်များနှင့် ကွာခြားလာပြီး စစ်ပြီးကာလတွင် ဟောသော တရားတော်များမှာ ပို၍ထူးခြားလာကာ လေးနက်မှုအပြည့်အဝရှိလာခဲ့သည်။

မိုးကုတ်မြို့မှဒကာများက ပင့်ဖိတ်၍ မိုးကုတ်သို့ကြွရောက် တရားဟောတော်မူခြင်း၊ မိုးကုတ်မြို့ရှိ ဒကာ ဒကာမ အပေါင်းတို့၏ ကြည်ညိုလေးစားတော်မူခြင်း၊ မိုးကုတ်မြို့မှပင် လာရောက်ပြီး ကျောင်းဆောင်များ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်းနှင့် ထိုမိုးကုတ်ကျောင်းကြီးပေါ်၌ သီတင်းသုံးတော်မူခြင်း စသည့် အကြောင်းအရင်းများကြောင့် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရား ဟု အမည်တွင်ခဲ့ရလေသည်။

မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်အတိုင်း သစ္စာလေးပါးတရားတော်များကို ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာ သိရှိနားလည်နိုင်စေရန်နှင့် ယောနိသောမနသိကာရ နှလုံးသွင်းမှန်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အများနားလည်သော စကားများဖြင့် နည်းမျိုးစုံသုံးကာ ဟောကြားတော်မူခဲ့သည်။ ဆရာတော်၏ဟောဟန်မှာ အများခေတ်စားသလို သံနေသံထားအမျိုးမျိုး အသံနိမ့်မြင့်ဖြင့် ဟောခြင်းမျိုးမဟုတ်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အရပ်သုံးစကားဖြင့် ရှင်းပြခြင်းမျိုး ဖြစ်လေသည်။ ပရိယာယ်မပါ မှန်ရာကိုသာ တည့်တည့်ကြီးဟောပြောနေခြင်းမျိုး ဖြစ်သည့်အတွက် နားကြားရသူအဖို့တွင် နားလည်သဘောပေါက်လွယ်ကြသည်။
နှလုံးသွင်းမှန်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အများနားလည်သော စကားများဖြင့် နည်းမျိုးစုံသုံးကာ ဟောကြားတော်မူခဲ့

ဟောပြောရာတွင်လည်း မည်ကဲ့သို့ပင် ဂုဏ်ရှိရှိ ညှာတာထောက်ထားတော်မူလေ့ မရှိပဲ တင်းတင်းရင်းရင်း တိုက်ရိုက်ပင် လက်ညှိုးထိုးကာ စေတနာအပြည့်ဖြင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာ ဟောပြ ညွှန်ပြတော်မူလေ့ ရှိပါသည်။ ယောဂီများအတွက်လည်း အခက်အခဲမရှိ တရားအားထုတ်နိုင်ရန် ဝိပဿနာကျင့်စဉ်များကို နေ့စဉ်သုံးစကားဖြင့် သွန်သင်ဆုံးမထားခဲ့ပါသည်။ တိပိဋကဓရ ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကပင်လျှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်၏ ဟောချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကို မြန်မာဘာသာနှင့် မြန်မာလူမျိုးတွေ နားလည်အောင် ဟောကြားတဲ့နေရာမှာ မြတ်စွာဘုရားသာရှိမယ်ဆိုရင် မြန်မာအဋ္ဌကထာ ဆရာကြီးရယ်လို့ ဧတဒဂ်ဘွဲ့ထူး ပေးရလောက်ပါပေတယ် ဟု မှတ်ချက်ပြုတော်မူခဲ့သည်။

ဆရာတော်ဘုရားသည် ခန္ဓာဝန်မချမှီအချိန်တိုင်အောင်ပင် သစ္စာလေးပါး တရားတော်များကို မရပ်မနား ဟောကြားသွားတော်မူခဲ့သည်။ သစ္စာလေးပါး တရားတော်ကို အဟောအပြော သက်သက်မျှ မဟုတ်ပဲ အလုပ်သဘောဖြင့် ကိုယ်တော်တိုင် သက်သေပြတော်မူခဲ့လေသည်။ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့သော သစ္စာလေးပါးတရားတော်များမှာ တရားခွေများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် အမ်ပီသရီး စီဒီများဖြင့် ပုဒ်ရေ တစ်ထောင်ခန့် ကျန်ရှိခဲ့ရာ ယခုတိုင် နာကြားနေကြရဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ပြင် အသံသွင်း တိတ်ခွေများမှတဆင့် စာအုပ်အဖြစ်သို့ ပုဒ်ရေငါးရာကျော်ကိုလည်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်ဘုရား၏ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဒေသနာတော်ကို အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင်း၊ သီရိလင်္ကာ စသည့် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည် များတွင်လည်း ဘာသာပြန်ဆိုကာ လေ့လာအားထုတ်လျှက် ရှိကြပါသည်။

၁၃၆၂-ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း(၇)ရက်၊ (၈.၇.၁၉၆၂)နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီ အစိုးရ၏ သာသနာရေးဦးစီးဋ္ဌာနမှ လှူဒါန်းဆက်ကပ်သည့် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ကို အလှူခံရရှိတော်မူသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မဖြစ်ပွားမှီ ၁၉၃၆-ခုနှစ် (မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၉၈-ခုနှစ်)တွင် သီဟိုဠ်ကျွန်း (ယခု သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ)၊ အနုရာဓမြို့ရှိ မဟာစေတီတော် ဂေါပကအဖွဲ့မှနေ၍ မေတ္တာရပ်ခံ အကူအညီတောင်းခံချက်အရ ဆရာတော်မှ ဦးဆောင်၍ မိုးကုတ်မြို့မှ ဒကာ၊ ဒကာမအပေါင်းတို့ လှူဒါန်းသော အဖိုးတန်ပတ္တမြားအပါအဝင် ကျောက်လုံးရေ (၄၃၅၀)၊ ရွှေချိန် (၃)ပိဿာ၊ ဘော်ချိန် (၄၁)ပိဿာခွဲဖြင့် မွမ်းမံပြုလုပ်ထားသည့် ဉာဏ်တော်အမြင့် (၁၈)လက်မရှိသော စိန်ဖူးတော်ကြီးကို ရန်ကုန်မှတဆင့် ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောဖြင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသို့ ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

တဖန် သီဟိုဠ်ကျွန်း မဟာစေတီတော်ကြီး၏ စိန်ဖူးတော်အတွက် မိုးကုတ်မြို့မှနေ၍ ပေးပို့လှူဒါန်းလိုက်ကြောင်းကို ကြားသိရသော ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဗိုလ်တစ်ထောင်စေတီတော် ဂေါပကအဖွဲ့ကလည်း ဗိုလ်တစ်ထောင်စေတီတော်တွင် လိုအပ်လျှက်ရှိသော စိန်ဖူးတော်ကို ထပ်မံအလှူခံပြန်ရာ ဆရာတော်မှပင် ဦးဆောင်၍ မိုးကုတ်မြို့မှ ဒကာ၊ ဒကာမများ စုပေါင်းကာ ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းကြပြီး ၁၉၃၇-ခုနှစ် (မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၀၉-ခုနှစ်)တွင် မန္တလေးမှ ရန်ကုန်မြို့သို့ လေယာဉ်စင်းလုံးငှားဖြင့် ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် ၁၃၂၄-ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၄)ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ခန္ဓာဝန်ချတော်မူကာ အကြွင်းမဲ့ အေးငြိမ်းတော်မူလေသည်။ ဆရာတော်၏ဓာတ်တော်များကို ဌာပနာ၍ အမရပူရမြို့တွင် မင်္ဂလာဓာတုဓမ္မစေတီတော် တည်ထားလေသည်။မိုးကုတ်ဝိပဿနာ တရားစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေးအသင်းသည်လည်း မြန်မာပြည်အနှံ့တွင် အဖွဲ့ခွဲပေါင်း (၂၆၉)ဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့စိတ်ပေါင်း သုံးထောင်ကျော်ခန့် ရှိသည်။ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး မရှိတော့သော်လည်း ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့သော သစ္စာလေးပါး တရားတော်များမှာကား ယနေ့တိုင် ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်သည်။
ရုပ်ကလာပ်တော်
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရုပ်ကလာပ်တော်မှထူးခြားချက် ( ၁၅ ) ချက်

၁။ ရုပ်ကလာပ်တော် ဆေးသွင်းရာတွင် သွေးစိမ်းများ အထက်သို့ လေးလက်မခန့်ထောင်၍ ပန်းထွက်ခြင်း နေ့စဉ် (၇)ရက်တိုင်တိုင် ဆေးထိုးတိုင်း သွေးစိမ်းများ ထွက်ခြင်း

၂။ ဆေးသွင်းစ ညိုမည်းသွားသော်လည်း အသားတော်မှာ တဖြည်းဖြည်းဖြင့် သက်တော်ရှိစဉ် ကဲ့သို့ ဝင်းထိန်တောက်ပလာခြင်း

၃။ အသားတော်များမှာ သက်တော်ရှိစဉ် ကကဲ့သို့ ပျော့ပျောင်းနေခြင်း

၄။သက်တော်ရှိစဉ်က ရိတ်ခဲ့သော ဆံတော်များမှာ ဓါတ်တော်ကဲ့သို့ လုံးသွားခြင်း

၅။ ခြေသည်း လက်သည်းများ ရှည်ထွက်လာခြင်း

၆။ ဆံတော်များရှည်ထွက်ခြင်း

၇။ ရုပ်ကလာပ်တော်ကို ဗဟိုစံကျောင်းမှ ဦးကျော်သိန်း ဒေါ်တင်လှ မဏ္ဍပ်သို့ ပင့်ဆောင်လာစဉ် လူအုပ်အများကြီးပေါ်မှ ပျားကောင်ရေ များစွာသည် ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို ပူဇော်ဖူးမျှော်လျက် ပင့်ဆောင်လာသော လမ်းစဉ်အတိုင်း ပျံသန်းလိုက်ပါလာပြီး ရုပ်ကလပ်ထားရှိသည့် မုခ်ဦးထိပ်တွင် ဝင်ရောက်စွဲအုံ့ကြခြင်း

၈။ရုပ်ကလာပ်တော်ကို မီးသြင်္ဂ ိုလ်ရာတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ မီးမစွဲဘဲ ကျိန်းစက်နေဘိ သကဲ့သို့ စင်းစင်းပင် တည်ရှိခြင်း

၉။မီးစွဲလောင်သော်လည်း ရုပ်ကလပ်မှာ ရုန်းခြင်း ကွေးခြင်း မရှိဘဲ ပကတိ ကျိန်းစက် သကဲ့သို့ တည်ရှိခြင်း

၁၀။ရုပ်ကလာပ်တော်မှ မကောင်းသော အနံ့များ မထွက်ခြင်း

၁၁။ မီးသြင်္ဂိုဟ်စဉ် ကောက်ယူထားသော အရိုးတော်များမှာ တဖြည်းဖြည်း ဓါတ်တော်များဖြစ်လာခြင်း

၁၂။ မီးသြင်္ဂိုဟ်ပြီးနောက် အုတ်ပလ္လင်မှ အရိုးတော်တစ်ပိုင်း ဓါတ်တော်တစ်ပိုင်းရရှိခြင်း

၁၃။ မီးသြင်္ဂိုဟ်ပြီးနောက် အုတ်ပလ္လင်ဖျက်ပြီးမှ အရောင်စုံ အသွယ်စုံ ဓါတ်တော်များ ရရှိခြင်း

၁၄။ မီးသြင်္ဂိုဟပြီးနောက် သက်တော်ရှိစဉ် ကကဲ့သို့ အကြည်ဓါတ်မပျက် မီးမခဘဲ မျက်လုံးတော် ကျန်ရှိခြင်း

၁၅။ မီးသြင်္ဂိုဟ်ပြီးနောက် ချိတ်ဆက်ဖြစ်သော လက်သစ်ရိုးတော် ရရှိခြင်း

Credit:Thutazone

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ကေလးခိုးမႈေတြ ျဖစ္ပြားေန

0

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာႏွစ္ရြာမွာ ကေလးခိုးမႈ(၂)မႈျဖစ္ ပြားခဲ့တယ္လို႔ ကမၼနယ္ ေျမရဲစခန္းကသိရပါတယ္။

ၾသဂုတ္(၁၆)ရက္ ည(၈)နာရီခဲြ အခ်ိန္က က်တ္ထိုးေက်းရြာ အုပ္စု၊ အေနာက္ေတာ ေက်းရြာ အေနာက္ဘက္က ေတာတဲတိုက္မွာ အသက္တစ္ႏွစ္ခြဲ ေက်ာ္အရြယ္ကေလးငယ္တစ္ဦးကို ေနအိမ္အိပ္ရာထဲကေန အမ်ိဳးသား တစ္ဦးကခိုးယူထြက္ေျပးခဲ့ပါတယ္။အဲဒီလိုခိုးယူထြက္ေျပး စဥ္မွာ ေက်းရြာျပည္သူေတြေအာ္ဟစ္ ၿပီးလိုက္လာခဲ့တာေၾကာင့္ ကေလးကိုထားၿပီး ထြက္ေျပးသြားခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္(၄)ရက္ ညေနပုိင္းကလည္း ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၼၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၈) ရပ္ကြက္မွာ အသက္(၄)လအရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ခိုးယူ ထြက္ေျပးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအမ်ိဳးသမီးဟာ ေနအိမ္တစ္ခုအတြင္း ၀င္ေရာက္ကာေရေသာက္ ခ်င္ေၾကာင္းေျပာၿပီး အိမ္ရွင္ျဖစ္သူ ေရခပ္အသြားမွာ ပုခက္အတြင္း အိပ္ေနတဲ့ ကေလးငယ္ကို ခိုးယူထြက္ေျပးခဲ့ပါတယ္။

မိခင္ျဖစ္သူရဲ႕တိုင္ၾကားခ်က္အရ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ အဖြဲ႔က ရွာေဖြမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ အဲဒီရပ္ကြက္အေနာက္ေတာင္ဘက္ ရွိ ယာခင္းေတာင္ဘက္႐ိုးအတြင္းကေန ကေလးငယ္ကိုျပန္လည္ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ကေလးခုိုးသြားသူကို ရွာေဖြခဲ့ရာမွာ ထန္း(၇)ပင္တဲတိုက္မွာဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ၿပီး ကမၼနယ္ေျမရဲစခန္းက စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

Credit: သတင္း/ဓာတ္ပံု – ေအာင္ေက်ာ္သူ

Unicode

ပခုက္ကူမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာနှစ်ရွာမှာ ကလေးခိုးမှု(၂)မှုဖြစ် ပွားခဲ့တယ်လို့ ကမ္မနယ် မြေရဲစခန်းကသိရပါတယ်။

သြဂုတ်(၁၆)ရက် ည(၈)နာရီခွဲ အချိန်က ကျတ်ထိုးကျေးရွာ အုပ်စု၊ အနောက်တော ကျေးရွာ အနောက်ဘက်က တောတဲတိုက်မှာ အသက်တစ်နှစ်ခွဲ ကျော်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ဦးကို နေအိမ်အိပ်ရာထဲကနေ အမျိုးသား တစ်ဦးကခိုးယူထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုခိုးယူထွက်ပြေး စဉ်မှာ ကျေးရွာပြည်သူတွေအော်ဟစ် ပြီးလိုက်လာခဲ့တာကြောင့် ကလေးကိုထားပြီး ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။

ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်(၄)ရက် ညနေပိုင်းကလည်း ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ ကမ္မမြို့၊ အမှတ်(၈) ရပ်ကွက်မှာ အသက်(၄)လအရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးကို အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ခိုးယူ ထွက်ပြေးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီအမျိုးသမီးဟာ နေအိမ်တစ်ခုအတွင်း ဝင်ရောက်ကာရေသောက် ချင်ကြောင်းပြောပြီး အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ ရေခပ်အသွားမှာ ပုခက်အတွင်း အိပ်နေတဲ့ ကလေးငယ်ကို ခိုးယူထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။

မိခင်ဖြစ်သူရဲ့တိုင်ကြားချက်အရ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ အဖွဲ့က ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာ အဲဒီရပ်ကွက်အနောက်တောင်ဘက် ရှိ ယာခင်းတောင်ဘက်ရိုးအတွင်းကနေ ကလေးငယ်ကိုပြန်လည် တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ကလေးခိုးသွားသူကို ရှာဖွေခဲ့ရာမှာ ထန်း(၇)ပင်တဲတိုက်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ ပြီး ကမ္မနယ်မြေရဲစခန်းက စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။

Credit: သတင်း/ဓာတ်ပုံ – အောင်ကျော်သူ

ဒါရိုက္တာသားညီဘက္က ဝန္းရံေပးခဲ့တဲ့ျမင့္ျမတ္

0

လက္ရွိေရပန္းစားမင္းသားေခ်ာေတြထဲမွာ ဂ်င္းေကာင္ဆိုလူတိုင္းခ်စ္မယ္ထင္ပါတယ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းမွာ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း အကယ္ဒမီဆုကသက္ေသအျဖစ္ရွိေနတဲ့အျပင္ လက္ရွိမ်ိဳးဆက္သစ္ဂ်င္းေကာင္ေလးကိုေမြးထုတ္ထားႏိုင္သူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ျမင့္ျမတ္ကေတာ့ ဒါ႐ိုက္တာ သားညီကို သြားေရာက္ဝန္းရံခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။

လက္ရွိပရိသတ္ေတြၾကားေရပန္းစားေနတဲ့ “လူၾကမ္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဒိုင္ယာရီ” ဇာတ္ကားကိုေတာ့အားလုံး စိတ္ဝင္တစား ၾကည့္ခ်င္ေနၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ အဆိုပါဇာတ္ကို ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ ဒါ႐ိုက္တာသားညီ႐ိုက္ကူးၿပီး လူမင္း၊ ယုန္ေလး၊ ထူးျခား၊ ဂ်ိဳကာ၊ ထားထက္ထက္ႏွင့္ ေဘဘီေမာင္တို႔ကအဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္ထားကာ အၾကမ္းစား႐ိုက္ကူးမႈေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကိုျပသသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုဇာတ္ကားလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို နာမည္ႀကီးအႏုပညာရွင္ေတြတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ ျမင့္ျမတ္လည္းတက္ေရာက္ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီကေန႔ လက္မွတ္ေရးထိုးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သားညီကေတာ့”လူၾကမ္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဒိုင္ယာရီ လက္မွတ္ထိုးပြဲ လာေရာက္ဝန္းရံေပးတဲ့ ညီေလးျမင့္ျမတ္”ဟူ၍ ပုံရိပ္မ်ားႏွင့္အတူ ေရးသားထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကိဳက္ဇာတ္ကားေကာင္းမ်ားစြာ႐ိုက္ကူးေပးခဲ့တဲ့ ဒါ႐ိုက္တာသားညီရဲ႕”လူၾကမ္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဒိုင္ယာရီ”ဇာတ္ကားကို ျမက့္ျမတ္ႏွင့္အတူ အားေပးဖို႔ဖိတ္ေခၚရင္းမွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။

Photos -Thar Nyi

Unicode

လက်ရှိရေပန်းစားမင်းသားချောတွေထဲမှာ ဂျင်းကောင်ဆိုလူတိုင်းချစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်မှုပိုင်းမှာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း အကယ်ဒမီဆုကသက်သေအဖြစ်ရှိနေတဲ့အပြင် လက်ရှိမျိုးဆက်သစ်ဂျင်းကောင်လေးကိုမွေးထုတ်ထားနိုင်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ပရိသတ်အချစ်တော်မြင့်မြတ်ကတော့ ဒါရိုက်တာ သားညီကို သွားရောက်ဝန်းရံခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။

လက်ရှိပရိသတ်တွေကြားရေပန်းစားနေတဲ့ “လူကြမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ” ဇာတ်ကားကိုတော့အားလုံး စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ချင်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အဆိုပါဇာတ်ကို ပရိသတ်အချစ်တော် ဒါရိုက်တာသားညီရိုက်ကူးပြီး လူမင်း၊ ယုန်လေး၊ ထူးခြား၊ ဂျိုကာ၊ ထားထက်ထက်နှင့် ဘေဘီမောင်တို့ကအဓိကသရုပ်ဆောင်ထားကာ အကြမ်းစားရိုက်ကူးမှုတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုပြသသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

အဆိုဇာတ်ကားလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်အချစ်တော် မြင့်မြတ်လည်းတက်ရောက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီကနေ့ လက်မှတ်ရေးထိုးနှင့်ပတ်သက်ပြီး သားညီကတော့”လူကြမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ လက်မှတ်ထိုးပွဲ လာရောက်ဝန်းရံပေးတဲ့ ညီလေးမြင့်မြတ်”ဟူ၍ ပုံရိပ်များနှင့်အတူ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်ကြိုက်ဇာတ်ကားကောင်းများစွာရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာသားညီရဲ့”လူကြမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ”ဇာတ်ကားကို မြက့်မြတ်နှင့်အတူ အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။

Photos -Thar Nyi

 

ရဲနဲ႔ စကားမ်ားၿပီးေနာက္ ထင္မွတ္မထားဘဲ ရဲသားႀကီးကို အာဘြားေပးခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား

0

တရုတ္အမ်ိဳးသားႀကီးတစ္ေယာက္ကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ထင္မွတ္မထားတဲ့ အျပဳအမူေၾကာင့္ အခုဆုိရင္ လူမႈကြန္ယက္မွာ အနမ္းသူရဲေကာင္းႀကီးဆုိတဲ့ ဘြဲ႕ထူးႀကီးနဲ႔ နာမည္ႀကီးေနပါၿပီ။ သူဟာ တာ၀န္က် ရဲအရာရွိတစ္ဦးနဲ႔ အျပန္အလွန္ စကားမ်ားၾကရင္း ထင္မွတ္မထားတဲ့ အနမ္းလက္နက္နဲ႔ ရဲသားႀကီးကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့တာလုိ႔ koreaboo မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အခင္းျဖစ္စဥ္မွာေတာ့ ရဲသားႀကီးနဲ႔ အဲဒီအမ်ိဳးသားဟာ ကားပါကင္လက္မွတ္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခ်င္းမ်ားေနၾကပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ အမ်ိဳးသားကာ ပါကင္လက္မွတ္ကို လက္ခံဖုိ႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး၊ ရဲသားႀကီးကလည္း သူက ဥပေဒအရ လုပ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ထုံးစံအတုိင္း ကားသမားကို ဆဲဆုိ မာန္ေငါက္ပါတယ္။

ဒီမွာတင္ ကားဆရာကလည္း ျပန္လည္ ဆဲဆုိႀကိမ္းေမာင္းရင္း လူေတြကလည္း ဘာဆက္ျဖစ္ၾကေလမလဲလုိ႔ ၀ုိင္းအုံၾကည့္႐ႈေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကားဆရာက တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ကိုယ္ေစာင္းမသိမသာ တုိက္ေနရင္းက ရဲသားႀကီးဟာ ထင္မွတ္မထားတဲ့ တုိက္ခိုက္မႈမွာ အငုိက္မိခဲ့ရပါတယ္။

အေၾကာင္းကေတာ့ ကားဆရာအမ်ိဳးသားက သူ႕ရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္လႊာကို ထိထိမိမိ လွမ္းၿပီး ႏွမ္းခဲ့တာေၾကာင့္၊ ရဲသားခမ်ာ ပါးစပ္ႀကီး အေဟာင္းသားနဲ႔ ပြစိပြစိ ျဖစ္သြားၿပီး၊ ေဘးမွာရွိေနတဲ့လူေတြကုိ သတိထားမိကာ ရွက္ေသြးေတြ ျဖန္းသြားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ျဖစ္စဥ္အၿပီးမွာ ကာယကံရွင္ရဲသားႀကီးက ” တကယ္ေျပာရရင္ က်ေနာ္ ဘာမွကုိ မေျပာႏုိင္ခဲ့ပါဘူး … အျဖစ္အပ်က္က သိပ္ လွ်င္ျမန္တာကိုး … က်ေနာ္ မေရွာင္လႊဲႏုိင္ခဲ့ပါဘူး “လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ယခင္ကလည္း ရဲအရာရွိတစ္ဦးရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းကို နမ္းခဲ့တဲ့ လူတစ္ေယာက္ ရွိခဲ့ပါေသးတယ္။ သူ႕ကုိ ရဲသားေတြက ၀ုိင္း၀န္းထုိးႀကိတ္ ဖမ္းဆီးဖုိ႔ ႀကိဳးစားခ်ိန္မွာ သူက နမ္းခဲ့တာပါ။
Credit- Shwemom

Unicode

တရုတ်အမျိုးသားကြီးတစ်ယောက်ကတော့ သူ့ရဲ့ ထင်မှတ်မထားတဲ့ အပြုအမူကြောင့် အခုဆိုရင် လူမှုကွန်ယက်မှာ အနမ်းသူရဲကောင်းကြီးဆိုတဲ့ ဘွဲ့ထူးကြီးနဲ့ နာမည်ကြီးနေပါပြီ။ သူဟာ တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိတစ်ဦးနဲ့ အပြန်အလှန် စကားများကြရင်း ထင်မှတ်မထားတဲ့ အနမ်းလက်နက်နဲ့ ရဲသားကြီးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ koreaboo မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။

အခင်းဖြစ်စဉ်မှာတော့ ရဲသားကြီးနဲ့ အဲဒီအမျိုးသားဟာ ကားပါကင်လက်မှတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အချင်းများနေကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အမျိုးသားကာ ပါကင်လက်မှတ်ကို လက်ခံဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး၊ ရဲသားကြီးကလည်း သူက ဥပဒေအရ လုပ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ထုံးစံအတိုင်း ကားသမားကို ဆဲဆို မာန်ငေါက်ပါတယ်။

ဒီမှာတင် ကားဆရာကလည်း ပြန်လည် ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းရင်း လူတွေကလည်း ဘာဆက်ဖြစ်ကြလေမလဲလို့ ဝိုင်းအုံကြည့်ရှုနေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကားဆရာက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကိုယ်စောင်းမသိမသာ တိုက်နေရင်းက ရဲသားကြီးဟာ ထင်မှတ်မထားတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုမှာ အငိုက်မိခဲ့ရပါတယ်။

အကြောင်းကတော့ ကားဆရာအမျိုးသားက သူ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ထိထိမိမိ လှမ်းပြီး နှမ်းခဲ့တာကြောင့်၊ ရဲသားခမျာ ပါးစပ်ကြီး အဟောင်းသားနဲ့ ပွစိပွစိ ဖြစ်သွားပြီး၊ ဘေးမှာရှိနေတဲ့လူတွေကို သတိထားမိကာ ရှက်သွေးတွေ ဖြန်းသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဖြစ်စဉ်အပြီးမှာ ကာယကံရှင်ရဲသားကြီးက ” တကယ်ပြောရရင် ကျနော် ဘာမှကို မပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး … အဖြစ်အပျက်က သိပ် လျှင်မြန်တာကိုး … ကျနော် မရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့ပါဘူး “လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ယခင်ကလည်း ရဲအရာရှိတစ်ဦးရဲ့ နှုတ်ခမ်းကို နမ်းခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက် ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ သူ့ကို ရဲသားတွေက ဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ် ဖမ်းဆီးဖို့ ကြိုးစားချိန်မှာ သူက နမ်းခဲ့တာပါ။
Credit- Shwemom

 

မီးဖိုေခ်ာင္ထဲရွိ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အစားအစာမ်ား

0

မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွာရွိတဲ့ ကိုယ့္မိသားစုကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အစားအစာေတြကို ဖတ္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

1. သစ္သီးအေစ့မ်ား

ခ်ယ္ရီသီး၊ ဆီးသီး၊ တ႐ုတ္ဆီးသီး၊ မက္မြန္သီး စတဲ့ အသီးေတြမွာ prussic acid လို႔ေခၚတဲ့ hydrogen cyanide တစ္မ်ိဳး ပါဝင္တယ္တဲ့ေနာ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအသီးေတြ စားရင္ အေစ့ကို ဝါးစားတာ၊ စုပ္တာမ်ိဳးေတြ မလုပ္ၾကပါနဲ႔။

ပန္းသီးအေစ့မွာလည္း cyanide အဆိပ္ ပါ,ပါတယ္။ အမ်ားႀကီး စားမိမွသာ ေနမေကာင္း ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္ ဆုိေပမယ့္လည္း အႏၲရာယ္ကို သတိထားၿပီး စားၾကေစလိုပါတယ္။

2. ခရမ္းခ်ဥ္သီး

ခရမ္းခ်ဥ္သီးမွာ အသီးကိုပဲစားၿပီး အရြက္ေတြ၊ ႐ိုးတံေတြကို ဘာလို႔မစားၾကသလဲ သိၾကပါသလား။ ဒီအရြက္ေတြနဲ႔ ႐ိုးတံေတြမွာ ျပင္းထန္တဲ့ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ အစာအိမ္ကို ဒုကၡေပးႏုိင္တဲ့ glycoalkaloids ပါဝင္ပါတယ္။

3. အာလူး
အာလူးရဲ႕ အရြက္၊ ႐ိုးတံနဲ႔ အပင္ေပါက္ အေညႇာက္ေတြမွာ ဗိုက္နာျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ စိတ္႐ႈပ္ေထြးျခင္း၊ သတိလစ္ေမ့ေျမာျခင္း (ကိုမာ) နဲ႔ အသက္ဆံုး႐ႈံးျခင္းကိုေတာင္ ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ glycoalkaloids ဓာတ္ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီဓာတ္ေတြက အထူးသျဖင့္ အလင္းေရာင္နဲ႔ ထိေတြ႕ၿပီး အၾကာႀကီးထားတဲ့ အာလူးေတြထဲမွာ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာလူးေပၚမွာ အစိမ္းေရာင္ေလး သန္းေနတာေတြ႕ရင္ မႏွေျမာပါနဲ႔ လႊတ္ပစ္လိုက္ပါ။ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ရဲ႕ 3-6 per kilo စားမိရင္ေတာင္မွ ေသေစႏိုင္ပါတယ္။

4. ပဲနီ

ဒီပဲထဲမွာ phytohemagglutinin ဆိုတဲ့ အဆိပ္ဓာတ္ ပါဝင္တဲ့အတြက္ ဒီပဲကို အနည္းဆံုး ၁၀ မိနစ္ေလာက္ ျပဳတ္ၿပီးမွ စားရပါမယ္။ မျပဳတ္ဘဲ ဘယ္ေတာ့မွ မစားပါနဲ႔။ ေနာက္တစ္နည္းအေနနဲ႔ စည္သြပ္ပဲဘူးေတြ စားလို႔ရပါတယ္။ ေသခ်ာျပဳတ္မထားဘဲနဲ႔ နည္းနည္းေလး စားမိရင္ေတာင္မွ ေနမေကာင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ရွားပါးေပမယ့္လည္း အသက္ဆံုး႐ႈံးသည္အထိေတာင္ ရွိပါတယ္။

5. ဇာတိပၹိဳလ္သီး

ဇာတိပၹိဳလ္သီးမွာ စိတ္ကို ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ myristicine ဓာတ္ ပါဝင္ပါတယ္။ 0.2 ေအာင္စေလာက္ စားမိရင္ေတာင္မွ တက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဇာတိပၹိဳလ္သီးတစ္လံုးလံုး စားလိုက္ရင္ေတာ့ ဂဏွာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျမင္ျခင္း၊ ၾကားျခင္း၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေသေတာ့မယ္လို႔ ခံစားရျခင္းစတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာေတြကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

6. အယ္မြန္ေစ့

အယ္မြန္ေစ့ အခ်ိဳနဲ႔ အခါး ဆိုၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ခါးတဲ့အေစ့မွာ hydrogen cyanide ဆိုတဲ့ အဆိပ္ ပါဝင္တဲ့အတြက္ အစိမ္းစားလို႔ မရပါဘူး။ အယ္မြန္ေစ့ အခါး ၇-၁၀ ေစ့ေလာက္ အစိိမ္းစားမိတာနဲ႔ လူႀကီးေတြမွာ ေနမေကာင္းျဖစ္ေစၿပီးေတာ့ ကေလးေတြမွာဆိုရင္ ေသေစႏိုင္ပါတယ္။

7. တူနာငါး

တူနာငါးမွာ ျပဒါးဓာတ္ ျမင့္မားစြာ ပါဝင္ၿပီးေတာ့ အမ်ားႀကီးစားမိရင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ဦးေႏွာက္၊ ႏွလံုး၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အဆုတ္နဲ႔ ကိုယ္ခံအားစနစ္ေတြကို အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းပဲ ကေလးေတြနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ အေနနဲ႔ တူနာငါး မစားသံုးသင့္ပါဘူး။ တူနာ တစ္ခါစားတာနဲ႔ အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစႏိုင္ေပမယ့္လည္း တစ္ပတ္အတြင္း ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား စားထားလဲဆိုတာကို ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။

8. ပီေလာပီနံ

ပီေလာပီနံက ကမၻာေပၚမွာ တတိယ အစားအမ်ားဆံုးေသာ ကစီဓာတ္ပါဝင္တဲ့ အစားအစာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထဲမွာ cyanide အဆိပ္ ပါဝင္တဲ့အတြက္ အစိမ္းစားရင္ ေသႏိုင္ပါတယ္။ ပီေလာပီနံအခ်ိဳနဲ႔ အခါး ႏွစ္မ်ိဳး ရွိတဲ့အနက္ အခါးမွာ cyanide ပိုပါဝင္ပါတယ္။ ပီေလာပီနံအခါး အစိမ္း ၁ ေပါင္ စားမိရင္ ႏြားတစ္ေကာင္ကို ေသေစႏိုင္ၿပီးေတာ့ လူေတြကိုေတာင္မွ ေသေစႏိုင္ပါတယ္။

Credit: Drmyanmar

Unicode

မီးဖိုချောင်ထဲမှာရှိတဲ့ ကိုယ့်မိသားစုကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေကို ဖတ်ကြည့်ရအောင်ပါ။

1. သစ်သီးအစေ့များ

ချယ်ရီသီး၊ ဆီးသီး၊ တရုတ်ဆီးသီး၊ မက်မွန်သီး စတဲ့ အသီးတွေမှာ prussic acid လို့ခေါ်တဲ့ hydrogen cyanide တစ်မျိုး ပါဝင်တယ်တဲ့နော်။ ဒါကြောင့် ဒီအသီးတွေ စားရင် အစေ့ကို ဝါးစားတာ၊ စုပ်တာမျိုးတွေ မလုပ်ကြပါနဲ့။

ပန်းသီးအစေ့မှာလည်း cyanide အဆိပ် ပါ,ပါတယ်။ အများကြီး စားမိမှသာ နေမကောင်း ဖြစ်စေနိုင်တယ် ဆိုပေမယ့်လည်း အန္တရာယ်ကို သတိထားပြီး စားကြစေလိုပါတယ်။

2. ခရမ်းချဉ်သီး

ခရမ်းချဉ်သီးမှာ အသီးကိုပဲစားပြီး အရွက်တွေ၊ ရိုးတံတွေကို ဘာလို့မစားကြသလဲ သိကြပါသလား။ ဒီအရွက်တွေနဲ့ ရိုးတံတွေမှာ ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ အစာအိမ်ကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ glycoalkaloids ပါဝင်ပါတယ်။

3. အာလူး
အာလူးရဲ့ အရွက်၊ ရိုးတံနဲ့ အပင်ပေါက် အညှောက်တွေမှာ ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ သတိလစ်မေ့မြောခြင်း (ကိုမာ) နဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုတောင် ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ glycoalkaloids ဓာတ် ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဓာတ်တွေက အထူးသဖြင့် အလင်းရောင်နဲ့ ထိတွေ့ပြီး အကြာကြီးထားတဲ့ အာလူးတွေထဲမှာ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အာလူးပေါ်မှာ အစိမ်းရောင်လေး သန်းနေတာတွေ့ရင် မနှမြောပါနဲ့ လွှတ်ပစ်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ရဲ့ 3-6 per kilo စားမိရင်တောင်မှ သေစေနိုင်ပါတယ်။

4. ပဲနီ

ဒီပဲထဲမှာ phytohemagglutinin ဆိုတဲ့ အဆိပ်ဓာတ် ပါဝင်တဲ့အတွက် ဒီပဲကို အနည်းဆုံး ၁၀ မိနစ်လောက် ပြုတ်ပြီးမှ စားရပါမယ်။ မပြုတ်ဘဲ ဘယ်တော့မှ မစားပါနဲ့။ နောက်တစ်နည်းအနေနဲ့ စည်သွပ်ပဲဘူးတွေ စားလို့ရပါတယ်။ သေချာပြုတ်မထားဘဲနဲ့ နည်းနည်းလေး စားမိရင်တောင်မှ နေမကောင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ရှားပါးပေမယ့်လည်း အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိတောင် ရှိပါတယ်။

5. ဇာတိပ္ဖိုလ်သီး

ဇာတိပ္ဖိုလ်သီးမှာ စိတ်ကို ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေတတ်တဲ့ myristicine ဓာတ် ပါဝင်ပါတယ်။ 0.2 အောင်စလောက် စားမိရင်တောင်မှ တက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဇာတိပ္ဖိုလ်သီးတစ်လုံးလုံး စားလိုက်ရင်တော့ ဂဏှာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ ထင်ယောင်ထင်မှားမြင်ခြင်း၊ ကြားခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေတော့မယ်လို့ ခံစားရခြင်းစတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။

6. အယ်မွန်စေ့

အယ်မွန်စေ့ အချိုနဲ့ အခါး ဆိုပြီးတော့ နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ ခါးတဲ့အစေ့မှာ hydrogen cyanide ဆိုတဲ့ အဆိပ် ပါဝင်တဲ့အတွက် အစိမ်းစားလို့ မရပါဘူး။ အယ်မွန်စေ့ အခါး ၇-၁၀ စေ့လောက် အစိမ်းစားမိတာနဲ့ လူကြီးတွေမှာ နေမကောင်းဖြစ်စေပြီးတော့ ကလေးတွေမှာဆိုရင် သေစေနိုင်ပါတယ်။

7. တူနာငါး

တူနာငါးမှာ ပြဒါးဓာတ် မြင့်မားစွာ ပါဝင်ပြီးတော့ အများကြီးစားမိရင် ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်၊ နှလုံး၊ ကျောက်ကပ်၊ အဆုတ်နဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်တွေကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းပဲ ကလေးတွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ အနေနဲ့ တူနာငါး မစားသုံးသင့်ပါဘူး။ တူနာ တစ်ခါစားတာနဲ့ အန္တရာယ် မဖြစ်စေနိုင်ပေမယ့်လည်း တစ်ပတ်အတွင်း ဘယ်လောက်များများ စားထားလဲဆိုတာကို သေချာစောင့်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။

8. ပီလောပီနံ

ပီလောပီနံက ကမ္ဘာပေါ်မှာ တတိယ အစားအများဆုံးသော ကစီဓာတ်ပါဝင်တဲ့ အစားအစာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ cyanide အဆိပ် ပါဝင်တဲ့အတွက် အစိမ်းစားရင် သေနိုင်ပါတယ်။ ပီလောပီနံအချိုနဲ့ အခါး နှစ်မျိုး ရှိတဲ့အနက် အခါးမှာ cyanide ပိုပါဝင်ပါတယ်။ ပီလောပီနံအခါး အစိမ်း ၁ ပေါင် စားမိရင် နွားတစ်ကောင်ကို သေစေနိုင်ပြီးတော့ လူတွေကိုတောင်မှ သေစေနိုင်ပါတယ်။

Credit: Drmyanmar

အခ်စ္ေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဖြင့္ဟေျပာျပလာတဲ့ေ႐ႊမႈံရတီ

0

လက္တေလာပရိသတ္ေတြၾကား အခ်စ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရပန္းစားေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီးေခ်ာ ေ႐ႊမႈံရတီကိုေတာ့ အားလုံးသတိထားမိမယ္ထင္ပါတယ္။ လက္ရွိ ေ႐ႊမႈံရတီကေတာ့ တိက်တဲ့အေျဖကိုဖြင့္ေျပာျပခ်င္းမရွိေသးေပမယ့္ ပရိသတ္ေတြၾကားမွာေတာ့ ယုန္ထင္ေၾကာင္ထင္ျဖစ္လွ်က္ရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။

အဆိုပါ အခ်စ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေ႐ႊမႈန္ရတီကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြၾကား ႐ုန္းကန္ေနရသူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေ႐ႊမႈံရတီကေတာ့ သူမရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြက္စာမ်က္ႏွာေပၚ အခ်စ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “Yes, We love each other very much .You know ? ‍Love is magic ( u got all my love )” ဟူ၍ ေရးသားထားတာေတြ႕ရပါတယ္။

လက္ရွိ ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ အခ်စ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေ႐ႊမႈံရတီကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဝန္ခံထားျခင္းမရွိေသးတာေတြ႕ရပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြထင္ျမင္ေနတဲ့ အထင္နဲ႔ ေ႐ႊမႈံရတီရဲ႕အခ်စ္ေရးကတကယ္ပဲ ထပ္တူၾကေနသလားဆိုတာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရအုန္းမွာပျဖစ္ပါတယ္။

Photos – Shwe Mhone Yati

Unicode

လက်တလောပရိသတ်တွေကြား အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေပန်းစားနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချော ရွှေမှုံရတီကိုတော့ အားလုံးသတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်။ လက်ရှိ ရွှေမှုံရတီကတော့ တိကျတဲ့အဖြေကိုဖွင့်ပြောပြချင်းမရှိသေးပေမယ့် ပရိသတ်တွေကြားမှာတော့ ယုန်ထင်ကြောင်ထင်ဖြစ်လျှက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။

အဆိုပါ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရွှေမှုန်ရတီကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကြား ရုန်းကန်နေရသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ရွှေမှုံရတီကတော့ သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာပေါ် အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး “Yes, We love each other very much .You know ? ‍Love is magic ( u got all my love )” ဟူ၍ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။

လက်ရှိ ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရွှေမှုံရတီကတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံထားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်တွေထင်မြင်နေတဲ့ အထင်နဲ့ ရွှေမှုံရတီရဲ့အချစ်ရေးကတကယ်ပဲ ထပ်တူကြနေသလားဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရအုန်းမှာပဖြစ်ပါတယ်။

Photos – Shwe Mhone Yati

 

မ်က္ရည္ဝဲရေလာက္ေအာင္ ေမတၱာတရားေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ပုံရိပ္မ်ား

0

ပရိသတ္ႀကီးကို ဒီတစ္ခါေဖာ္ျပေပးခ်င္တာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ က်င္လည္ေနရတဲ့ ကမာၻႀကီးေပၚမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ေမတၱာတရားေပါင္းစုံကို ေဖာ္က်ဴးေနတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ ပုံရိပ္တစ္ပုံခ်င္းစီဟာ အဓိပၸါယ္မ်ိဳးစုံနဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြကို ပီျပင္ေပၚလြင္ေနတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုပုံရိပ္ေတြဟာ လုပ္ႀကံဖန္တီးထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြမဟုတ္ပဲ တကယ့္အျပင္ေလာကမွာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပုံခ်င္းစီဟာ ေလးနက္တဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြ အျပည့္အ၀ ပါဝင္ေနတာမို႔လို႔ ပရိသတ္ႀကီးအေနနဲ႔ ေသခ်ာ ၾကည့္ရႈၾကည့္ေပးပါေနာ္။

ခုေဖာ္ျပထားတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြထဲကလို လူတိုင္းသာ ေမတၱာတရား ထားႏိုင္ခဲ့ရင္ က်ေနာ္တို႔ ေနထိုင္တဲ့ ကမာၻေျမႀကီးဟာ ေအးခ်မ္းသြားႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူတိုင္းအေပၚ ေမတၱာတရားထားရင္တစ္ဖက္လူမွာ ေအးခ်မ္းသလို မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ေအးခ်မ္းေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပရိသတ္ႀကီးလည္း အၿမဲ တမ္း ေမတၱာတရားေတြ တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ ထားႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
Source : Boredpanda

Unicode

ပရိသတ်ကြီးကို ဒီတစ်ခါဖော်ပြပေးချင်တာကတော့ ကျနော်တို့ ကျင်လည်နေရတဲ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ မေတ္တာတရားပေါင်းစုံကို ဖော်ကျူးနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ ပုံရိပ်တစ်ပုံချင်းစီဟာ အဓိပ္ပါယ်မျိုးစုံနဲ့ ခံစားချက်တွေကို ပီပြင်ပေါ်လွင်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

အခုပုံရိပ်တွေဟာ လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေမဟုတ်ပဲ တကယ့်အပြင်လောကမှာ အမှန်တကယ် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပုံချင်းစီဟာ လေးနက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ အပြည့်အ၀ ပါဝင်နေတာမို့လို့ ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ သေချာ ကြည့်ရှုကြည့်ပေးပါနော်။

ခုဖော်ပြထားတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေထဲကလို လူတိုင်းသာ မေတ္တာတရား ထားနိုင်ခဲ့ရင် ကျနော်တို့ နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးဟာ အေးချမ်းသွားနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းအပေါ် မေတ္တာတရားထားရင်တစ်ဖက်လူမှာ အေးချမ်းသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အေးချမ်းစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပရိသတ်ကြီးလည်း အမြဲ တမ်း မေတ္တာတရားတွေ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ထားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source : Boredpanda

ခေလးငယ္ေတြကို ၁ လ ၂၄ သိန္းရွာခိုင္းတဲ႕ ရန္ကုန္လွည္းတန္းဂုးံတံတားေအာက္က အဆင့္ျမင့္သူေတာင္းစားမအဖြဲ႕ ေထာင္ဒဏ္၆ လက်သြားျပီ

0

ေက်ာင္းေနအရြယ္ခေလးငယ္ေတြကို ၁ လ ၂၄ သိန္းရွာခိုင္းတဲ႕ ရန္ကုန္လွည္းတန္းဂုးံတံတားေအာက္က အဆင့္ျမင့္သူေတာင္းစားမအဖြဲ႕ ေထာင္ဒဏ္၆ လက်သြားျပိ

Credit- Ko Kyaw

Unicode

ကျောင်းနေအရွယ်ခလေးငယ်တွေကို ၁ လ ၂၄ သိန်းရှာခိုင်းတဲ့ ရန်ကုနလှည်းတန်းဂုးံတံတားအောက်က အဆင့်မြင့်သူတောင်းစားမအဖွဲ့ ထောင်ဒဏ်၆ လကျသွားပြိ

Credit- Ko Kyaw

 

ေက်းဇူးျပဳ၍ အဖြားအိမ္ျပန္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ ကူညီမၽွေ၀ေပးၾကပါေနာ္

0

ရန္ကုန္တိုင္း မဂၤလာဒံုျမိဳ့နယ္ အမွတ္ ၃လမ္းမ ပုလဲလမ္းဆံု အနီးတြင္အသက္ ၈၅ နွစ္အရြယ္ အဖြားအိုတစ္ဦး ေရာက္ရွိေနေႀကာင္း ျပည္သူမ်ားမွဖုန္းဆက္အကူညီေတာင္းခံရာပုလဲအရန္မီးသတ္တပ္ဖဲြ့မွစခန္းတြင္ ေခၚယူေစာင့္ေရွာက္ထားပါသည္ အဖြားအား သိရွိပါက ဆက္သြယ္ေပးႀကပါရန္

( ေမးတာလည္း ဘာမွမေျဖပါ )

ပုလဲျမိဳ႕သစ္အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕
09-962233772
09-43171879
09-43180200
09-775533383

Credit- Ko Tint Naing

Unicode

ရန်ကုန်တိုင်း မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် အမှတ် ၃လမ်းမ ပုလဲလမ်းဆုံ အနီးတွင်အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ် အဖွားအိုတစ်ဦး ရောက်ရှိနေကြောင်း ပြည်သူများမှဖုန်းဆက်အကူညီတောင်းခံရာပုလဲအရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှစခန်းတွင် ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားပါသည် အဖွားအား သိရှိပါက ဆက်သွယ်ပေးကြပါရန်

( မေးတာလည်း ဘာမှမဖြေပါ )

ပုလဲမြို့သစ်အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့
09-962233772
09-43171879
09-43180200
09-775533383

Credit- Ko Tint Naing

 

တရားမွ်တစြာ စီရင္ျခင္းမခံရဘဲ လွ်ပ္စစ္ထိုင္ခံုျဖင့္ ေသဒဏ္ေပးခံရသည့္ လူမည္းကေလး

0

ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ မွားယြင္းစြာစီရင္ခ်က္ခ်ခံရတဲ့ အမႈေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀ ရာစုရဲ႕အဆိုးဝါးဆံုး ေသဒဏ္ျဖစ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ထိုင္ခံုျဖင့္ကြပ္မ်က္ျခင္းကိုခံရတဲ့ အသက္အငယ္ဆံုးျဖစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေသဒဏ္ေပးခံရတဲ့ ကေလးငယ္ဟာ ေတာင္ကယ္ရိုလိုင္းနား၊ အယ္လ္ကိုလူၿမိဳ႕က (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ အာဖရိကန္-အေမရိကန္ေလး ေဂ်ာ့ခ်္စတင္နီ ျဖစ္ပါတယ္။

အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ (၇) ႏွစ္အရြယ္နဲ႔ (၁၁) ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးႏွစ္ဦးကိုသတ္တယ္လို႔ စြပ္စြဲခံရၿပီး လူျဖဴတရားသူႀကီးမ်ားရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ထိုင္ခံုမွာ ရက္ရက္စက္စက္ကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအမႈျဖစ္ပြားရာအခ်ိန္ကေတာ့ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသူမိန္းကေလးငယ္ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အေလာင္းကို အယ္လ္ကိုလူၿမိဳ႕အနီး ေရေျမာင္းမွာ ေတြ႕ရွိခဲ့တာပါ။ ေဂ်ာ္ခ်္ရဲ႕အမျဖစ္သူ အဆိုအရ လူသတ္မႈျဖစ္ပြားစဥ္အခ်ိန္မွာ ေမာင္ျဖစ္သူက သူနဲ႕ရွိေနတာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေဆးစစ္ခ်က္အရ မိန္းကေလးေတြဟာဦးေခါင္းဒဏ္ရာနဲ႔ေသဆံုးရတာျဖစ္ၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုက္ခိုက္ခံရမႈမရွိေၾကာင္း ထြက္ဆိုထားပါတယ္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ေဂ်ာ့္ခ်္စတင္နီနဲ႕ အစ္ကိုျဖစ္သူ ေဂ်ာ္နီတို႔ကို သံသယရွိသူအေနနဲ႔ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဂ်ာ္နီကိုလႊတ္လိုက္ၿပီး ေဂ်ာ့္ခ်္ကိုေတာ့ တရားစီရင္စဥ္ကာလနဲ႔ စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးတဲ့ ကာလအထိ မိဘျဖစ္သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ခြင့္မရေတာ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အမႈစစ္ေတြရဲ႔အဆိုအရေတာ့ ေဂ်ာ့္ခ်္ဟာ သတ္တဲ့အေၾကာင္းဝန္ခံခဲ့တယ္လို႔ဆိုထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဂ်ာ္ခ်္ကအတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ ဝန္ခံစာေတာ့မရွိိေၾကာင္း ယံုၾကည္ရတုန္းပါ။ ရံုးေတာ္မွာ အမႈစစ္ကာလအတြင္း လူမည္း တစ္ေယာက္မွဝင္ခြင့္မရွိဘဲ လူျဖဴတစ္ေထာင္ေက်ာ္ကသာ တရားခြင္ကိုနားေထာင္ခြင့္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔၊ ညေန ၇နာရီခြဲမွာ ကိုလမ္ဘီယာက Central Correctional Institution မွာ ေဂ်ာ့္ခ်္ကို လွ်ပ္စစ္ထိုင္ခံုျဖင့္ေသဒဏ္စီရင္ခံခဲ့ရပါတယ္။ အရပ္(၅)ေပ ၁ လက္မနဲ႕ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၉၀ ေပါင္သာရွိတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ထိုင္ခံု၊ ေခါင္းေဆာင္းဟာ အရြယ္နဲ႔မမွ်ခဲ့ပါဘူး။ ျပင္းထန္တဲ့ လွ်ပ္စီးေလွ်ာ့ကို ကေလးငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ၄ မိနစ္ေလာက္အၾကာခံစားခဲ့ရၿပီး ေသဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အယ္လ္ကိုလူၿမိဳ႕ခံသမိုင္းပညာရွင္ျဖစ္တဲ့ ေဂ်ာ့ခ်္ဖေရစင္က ဒီအမႈကိုသတင္းစာမွာေတြ႕ရွိသြားၿပီး ျပန္လည္ ရွာေဖြမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။သူ႔ရဲ႕လုပ္ရွားမႈမွာအျခားေသာ နာမည္ၾကီးေရွ႕ေနေတြလည္းပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ေတြရဲ႕ ေဖာ္ထုတ္မႈေတြအရ မိန္းကေလးႏွစ္ဦးအေလာင္းကို စတင္ေတြ႕ရွိစဥ္က ေသြးမေတြ႕ရွိခဲ့သလို ေျမာင္းအနားတစ္ဝိုက္မွာ ရွိခဲ့ဘူးလိုု႔ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့သူက ဆိုပါတယ္။

ဒါဟာ မိန္းကေလးႏွစ္ဦးကိုအျခားေနရာမွာ သတ္ခဲ့ၿပီး ေျမာင္းနားကိုလာေရာ စြန္႔ပစ္တဲ့သေဘာမ်ိဳးပါ။ ေဂ်ာ့္ခ်္စတင္နီ ထိန္းသိမ္းခံရစဥ္အတူရွိေနခဲ့တဲ့ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဝလ္ေဖာ့္ဒ္ေဂ်ာ္နီရဲ႕ အဆိုအရ ကေလးကိုဝန္ခံေအာင္ေစခိုင္းခဲ့တာမ်ိဳးရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အသတ္ခံမိန္းကေလးႏွစ္ဦးရဲ႕ မိသားစုေတြကလည္း တရားစီရင္မႈနဲ႕ ေက်နပ္မႈမရွိခဲ့သလို အျငင္းပြားဖြယ္ ၁၄ ႏွစ္သားလူမည္းကေလးကို သံသယမရွိခဲ့ဘူးလိုဆိုပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အၾကာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွာ အမႈကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခြင့္ႀကိဳးစားခဲ့ေပမဲ့ မရရွိခဲ့ပါဘူး။ တကယ္လို႔ ေဂ်ာ့္ခ္မသတ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ တကယ္သတ္ခဲ့တဲ့သူကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႕အတြက္ သက္ေသေတြ၊ မွတ္ဥာဏ္ေတြ ကေပ်ာက္ကြယ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Credit: ကိုသက္ၿဖိဳး
MyanmarNote

Unicode

ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ မှားယွင်းစွာစီရင်ချက်ချခံရတဲ့ အမှုတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀ ရာစုရဲ့အဆိုးဝါးဆုံး သေဒဏ်ဖြစ်တဲ့ လျှပ်စစ်ထိုင်ခုံဖြင့်ကွပ်မျက်ခြင်းကိုခံရတဲ့ အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သေဒဏ်ပေးခံရတဲ့ ကလေးငယ်ဟာ တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနား၊ အယ်လ်ကိုလူမြို့က (၁၄) နှစ်အရွယ် အာဖရိကန်-အမေရိကန်လေး ဂျော့ချ်စတင်နီ ဖြစ်ပါတယ်။

အကြောင်းရင်းကတော့ (၇) နှစ်အရွယ်နဲ့ (၁၁) နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးနှစ်ဦးကိုသတ်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံရပြီး လူဖြူတရားသူကြီးများရဲ့ အဆုံးအဖြတ်နဲ့ လျှပ်စစ်ထိုင်ခုံမှာ ရက်ရက်စက်စက်ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအမှုဖြစ်ပွားရာအချိန်ကတော့ ၁၉၄၄ ခုနှစ်ဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူမိန်းကလေးငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့ အလောင်းကို အယ်လ်ကိုလူမြို့အနီး ရေမြောင်းမှာ တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ ဂျော်ချ်ရဲ့အမဖြစ်သူ အဆိုအရ လူသတ်မှုဖြစ်ပွားစဉ်အချိန်မှာ မောင်ဖြစ်သူက သူနဲ့ရှိနေတာဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဆေးစစ်ချက်အရ မိန်းကလေးတွေဟာဦးခေါင်းဒဏ်ရာနဲ့သေဆုံးရတာဖြစ်ပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်ခံရမှုမရှိကြောင်း ထွက်ဆိုထားပါတယ်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ ဂျော့်ချ်စတင်နီနဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူ ဂျော်နီတို့ကို သံသယရှိသူအနေနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဂျော်နီကိုလွှတ်လိုက်ပြီး ဂျော့်ချ်ကိုတော့ တရားစီရင်စဉ်ကာလနဲ့ စီရင်ချက်ချပြီးတဲ့ ကာလအထိ မိဘဖြစ်သူတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်မရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမှုစစ်တွေရဲ့အဆိုအရတော့ ဂျော့်ချ်ဟာ သတ်တဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျော်ချ်ကအတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ ဝန်ခံစာတော့မရှိကြောင်း ယုံကြည်ရတုန်းပါ။ ရုံးတော်မှာ အမှုစစ်ကာလအတွင်း လူမည်း တစ်ယောက်မှဝင်ခွင့်မရှိဘဲ လူဖြူတစ်ထောင်ကျော်ကသာ တရားခွင်ကိုနားထောင်ခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

၁၉၄၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့၊ ညနေ ၇နာရီခွဲမှာ ကိုလမ်ဘီယာက Central Correctional Institution မှာ ဂျော့်ချ်ကို လျှပ်စစ်ထိုင်ခုံဖြင့်သေဒဏ်စီရင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အရပ်(၅)ပေ ၁ လက်မနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ၉၀ ပေါင်သာရှိတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် လျှပ်စစ်ထိုင်ခုံ၊ ခေါင်းဆောင်းဟာ အရွယ်နဲ့မမျှခဲ့ပါဘူး။ ပြင်းထန်တဲ့ လျှပ်စီးလျှော့ကို ကလေးငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ၄ မိနစ်လောက်အကြာခံစားခဲ့ရပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။

၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာတော့ အယ်လ်ကိုလူမြို့ခံသမိုင်းပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ ဂျော့ချ်ဖရေစင်က ဒီအမှုကိုသတင်းစာမှာတွေ့ရှိသွားပြီး ပြန်လည် ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့လုပ်ရှားမှုမှာအခြားသော နာမည်ကြီးရှေ့နေတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ဖော်ထုတ်မှုတွေအရ မိန်းကလေးနှစ်ဦးအလောင်းကို စတင်တွေ့ရှိစဉ်က သွေးမတွေ့ရှိခဲ့သလို မြောင်းအနားတစ်ဝိုက်မှာ ရှိခဲ့ဘူးလို့ စတင်တွေ့ရှိခဲ့သူက ဆိုပါတယ်။

ဒါဟာ မိန်းကလေးနှစ်ဦးကိုအခြားနေရာမှာ သတ်ခဲ့ပြီး မြောင်းနားကိုလာရော စွန့်ပစ်တဲ့သဘောမျိုးပါ။ ဂျော့်ချ်စတင်နီ ထိန်းသိမ်းခံရစဉ်အတူရှိနေခဲ့တဲ့ အကျဉ်းသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဝေလ်ဖော့်ဒ်ဂျော်နီရဲ့ အဆိုအရ ကလေးကိုဝန်ခံအောင်စေခိုင်းခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အသတ်ခံမိန်းကလေးနှစ်ဦးရဲ့ မိသားစုတွေကလည်း တရားစီရင်မှုနဲ့ ကျေနပ်မှုမရှိခဲ့သလို အငြင်းပွားဖွယ် ၁၄ နှစ်သားလူမည်းကလေးကို သံသယမရှိခဲ့ဘူးလိုဆိုပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၇၀ အကြာ ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာ အမှုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခွင့်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ မရရှိခဲ့ပါဘူး။ တကယ်လို့ ဂျော့်ခ်မသတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် တကယ်သတ်ခဲ့တဲ့သူကို ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက် သက်သေတွေ၊ မှတ်ဉာဏ်တွေ ကပျောက်ကွယ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။

Credit: ကိုသက်ဖြိုး
MyanmarNote

Recent Posts