အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ေနေပမယ့္ ၂၀ ေက်ာ္ေလးလို႔ပဲထင္ရတဲ့ ျမန္မာပရိသတ္ေတြနဲ႔လည္း မစိမ္းတဲ့ ကိုရီးယား မင္းသမီးေလးေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ ဘယ္သူေတြပါမလဲ ၾကည့္လိုက္ရေအာင္။

၁။ Song Hye Kyo

ေမြးသကၠရာဇ္ – ၂၂ ရက္ ၊ ႏို၀င္ဘာ ၊ ၁၉၈၁အရပ္အျမင့္ – ၁.၆၁ မီတာေမြးရာေဒသ – ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဒယ္ဆိုးခရိုင္

၂။ Shin Min Ah

ေမြးသကၠရာဇ္ – ၅ ရက္ ၊ ဧၿပီ၊ ၁၉၈၄အရပ္အျမင့္ – ၁.၆၈ မီတာေမြးရာေဒသ – ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၊ Seongnam ၿမိဳ႕

၃။ Kim Tae Hee

ေမြးသကၠရာဇ္ – ၂၉ ရက္၊ မတ္လ၊ ၁၉၈၀အရပ္အျမင့္ – ၁.၆၁ မီတာေမြးရာေဒသ – ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဘူဆန္ ၿမိဳ႕

၄။ Ha Ji Won

ေမြးသကၠရာဇ္ – ၂၈ ရက္ ၊ ဇြန္လ၊ ၁၉၇၈အရပ္အျမင့္ – ၁.၆၅ မီတာေမြးရာေဒသ – ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဆိုးလ္

၅။ Jun Ji Hyun

ေမြးသကၠရာဇ္ – ၃၀ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၁၉၈၁အရပ္အျမင့္ – ၁.၇၃ မီတာေမြးရာေဒသ – ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဆိုးလ္

၆။ Jung Yu Mi

ေမြးသကၠရာဇ္ – ၁၈ ရက္၊ ဇန္န၀ါရီ၊ ၁၉၈၃အရပ္အျမင့္ – ၁.၈၃ မီတာေမြးရာေဒသ – ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဘူဆန္

၇။ Son Ye Jin

ေမြးသကၠရာဇ္ – ၁၁ ရက္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၉၈၂အရပ္အျမင့္ – ၁.၆၅ မီတာေမြးရာေဒသ – ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၊ Sang-Dong

၈။ Yoon Eun Hye

ေမြးသကၠရာဇ္ – ၃ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁၉၈၄အရပ္အျမင့္ – ၁.၆၈ မီတာေမြးရာေဒသ – ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၊ Guro ခရိုင္

Source: Pinterest,CRD-Mystyle myanmar